Contact : line @hostpleng

· Hostpleng SDK ·

      Hostpleng SDK คือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ในการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับสถานีวิทยุของผู้ใช้งานและระบบ Control Panel โดยโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่ดึงข้อมูลมาเก็บเป็นตัวแปรให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดให้วุ่นวาย เรียกได้ว่าเป็นโค้ดแบบสำเร็จรูปที่ให้ผู้ใช้นำมาพัฒนาต่อยอดได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยโปรแกรมนี้จะถูกพัฒนาด้วยภาษา PHP ร่วมกับระบบ Cronjob จึงทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งานสำหรับบางโฮสติ้งที่ไม่รองรับภาษา PHP และ Cronjob

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1100702066688, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1100702066688 เราคือผู้ให้บริการให้เช่าพอร์ตวิทยุออนไลน์,เรดิโอออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด